Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2018

05.01.2018 00:00

Työnantaja ja työntekijän vuoden 2018 sosiaalivakuutusmaksuprosentit löydät alla olevasta linkistä.

 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2017/ty%C3%B6nantajan-ja-ty%C3%B6ntekij%C3%A4n-el%C3%A4ke--ja-vakuutusmaksuprosentit-2018/