Vuoden 2017 vuosi-ilmoituksen antamisen määräpäivät lähestyvät

19.01.2018 00:00

Työnantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten on annettava Verohallinnolle ilmoitus vuonna 2017 maksamistaan palkoista ja muista suorituksista.

 

Alla olevasta linkistä löydät tarkemmat tiedot.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/vuoden-2017-vuosi-ilmoituksen-antamisen-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4p%C3%A4iv%C3%A4t-l%C3%A4hestyv%C3%A4t/