Yhteisöjen tuloverotukseen muutoksia 1.5.2018 alkaen

02.03.2018 00:00

Yhteisöjen tuloverotus reaaliaikaistuu ja seuraamusmaksut yhtenäistyvät, kun yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotusmenettelyä ja tuloverotuksen seuraamusmaksuja koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 1.5.2018.

 

Lisää uutisesta vero.fi sivulla

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/yhteis%C3%B6jen-tuloverotukseen-muutoksia-1.5.2018-alkaen/