Arvonlisäveron ilmoittamista kehitetään − tavoitteena esitäytetty veroilmoitus

26.04.2019 00:00

Verohallinto kehittää arvolisäverotuksen (alv) raportointia lähivuosina. Tavoitteena on hyödyntää yritysten toiminnassa syntyvää sähköistä taloustietoa ja turvata oikea alv-kertymä. Tämä voisi mahdollistaa tulevaisuudessa jopa automatisoidun arvonlisäveroilmoittamisen.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/arvonlis%C3%A4veron-ilmoittamista-kehitet%C3%A4%C3%A4n---tavoitteena-esit%C3%A4ytetty-veroilmoitus/