Muuna kuin rahana maksetun osingon verotus

17.07.2019 10:00

Verohallinnon tietoon on tullut, että useampi julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö jakaa kuluvana vuonna osinkoa muuna kuin rahana (osingonjako in natura). Riippumatta siitä, maksetaanko osinko rahana vai esimerkiksi toisen yhtiön osakkeina, tulo on osingonsaajan veronalaista osinkotuloa siten kuin tuloverolain 33 a §:ssä säädetään.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/muuna-kuin-rahana-maksetun-osingon-verotus/