Koronatukia saanut yritys: muista ilmoittaa tuet ja avustukset veroilmoituksessa

25.02.2021 00:00

Koronavirustilanteen vuoksi monet julkisyhteisöt kuten Business Finland ja ELY-keskukset ovat maksaneet rahallisia tukia ja avustuksia yrittäjille ja yrityksille. Yritystoimintaa varten saadut tuet ovat yritykselle veronalaista tuloa ja ne kirjataan yrityksen kirjanpitoon. Yrityksen on ilmoitettava tuet myös veroilmoituksessa.

Suoriteperusteisessa kirjanpidossa tuki tai avustus on sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu. Maksuperusteisessa kirjanpidossa tuki tai avustus on sen verovuoden tuloa, jonka aikana se on maksettu. Lue lisää tukien jaksottamisesta.

Veroilmoituksessa tuet ja avustukset merkitään niille tarkoitettuun kohtaan.

Verohallinto valvoo tukien ilmoittamista.

 

Verohallinto, 23.2.2021